Ujedinjenje hrvatskih branitelja, sudionika Domovinskog rata na području Republike Hrvatske,poradi ostvarivanje prava i zaštite odredbi ZOPHBDR (NN 174/04 i dr.)
– promicanje i unapređivanje članova Udruge te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata,
– organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problemima,
– strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova
– suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad

Udruge,
– ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama
– izdavanje stručnog časopisa sukladno zakonu i drugih medijskih projekata
– obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.
– iznošenje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu
– zaštita časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu
– čuvanje uspomene na Domovinski rat i herojska djela njegovih sudionika te iniciranje i sudjelovanje u njegovom znanstvenom, umjetničkom, vjerskom i spomeničkom iskazivanju
– upoznavanje hrvatskih građana sa aktualnom problematikom hrvatskih branitelja,problematikom suicida kod hrvatskih branitelja i članova njihove obitelji, te upoznavanje sa njihovim egzistecijalnom problematikom
( nezaposlenost, socijalna neimaština, neriješena stambena pitanja i poboljšanje kvalitete življenja obitelji hrvatskih branitelja ),
– oštro istupanje u javnosti prema političkim strankama i inim državnih institucija putem javnih priopćenja, koje svojim javnim istupima dovode u zabludu i manipuliraju hrvatskim građanima kako su hrvatski branitelji teret ovog društva, a po potrebi organizirati javne prosvjede s ciljem upoznavanja prave situacije kod braniteljske populacije,
– zaštita deklaracije o Domovinskom ratu,
– zahtjevanje prava glasa pri koordinacijama udruga na nivou RH-a,
– traženje da se vojne mirovine ne nalaze u grupacije tzv. priveligiranih mirovina, tj. ostvarene prema posebnim propisima (Zakon o mirovinskom osiguranju) ,
– objavljivanje popisa neprijateljskih postrojbi, te njihovih pripadnika koji su se borili na teritoriju RH-a , te davanja projedloga za pokretanje kaznenih postupaka za nerazrješena kaznena djela ratnih zločina koji još uvijek nisu procesuirani,
– iniciranje objavljivanja povlaštenih mirovina koji su stečene po načelu komunizma, te antifašizma – partizani,
– organiziranje humanitarnih akcija za pripomoć socijalno – ugroženim hrvatskim braniteljima i članova njihovih obitelji, (sukladno Zakonu o humanitarnim pomoćima)
– otvaranje Zaklade hrvatskih branitelja (sukladno Zakonu o zakladama).

Područje djelovanja udruge, sukladno ciljevima je područje branitelja i stradalnika.
Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja braniteljske populacije.